Banner


  భావించువారలపాలిభాగ్య మితఁ
  సంపుటి: 4, సంఖ్య: 19, పుట: 13 (25)
  సంపుటిలో రాగం: లలిత
  రచన: తాళ్లపాక అన్నమాచార్య


  ప: భావించువారలపాలిభాగ్య మితఁ
  డావలనీవల నంతర్యామి

  చ: యీశ్వరేశ్వరుఁడు యితఁడు దివిజులకు
  శాశ్వతమూరితి జగములకు
  విశ్వాత్మకుఁ డీ వివిధజీవులకు
  ఐశ్వర్యము మా యంతర్యామి

  చ: నిత్యుఁ డితఁ డొకఁడె నెరిఁ గాలములకు
  సత్యం బీతఁడు చదువులకు
  ప్రత్యక్షం బిదె భక్తకోటికిని
  అత్యంతము మా యంతర్యామి

  చ: గుణి నిర్గు ణితఁడు గురుమునిజనులకు
  ప్రణవము వేదాంతపంక్తులకు
  ప్రణుతి శ్రీవేంకటపతి లోకులకితఁ
  డణురేణుపూర్ణుఁ డంతర్యామి


  bhAvimchuvAralapAlibhAgya mita
  sampuTi: 4, samkhya: 19, puTa: 13 (25)
  sampuTilO rAgam: lalita
  rachana: tALlapAka annamAchArya


  pa: bhAvimchuvAralapAlibhAgya mita
  DAvalanIvala namtaryAmi

  cha: yISvarESvaruDu yitaDu divijulaku
  SASvatamUriti jagamulaku
  viSvAtmaku DI vividhajIvulaku
  aiSvaryamu mA yamtaryAmi

  cha: nityu Dita DokaDe neri gAlamulaku
  satyam bItaDu chaduvulaku
  pratyaksham bide bhaktakOTikini
  atyamtamu mA yamtaryAmi

  cha: guNi nirgu NitaDu gurumunijanulaku
  praNavamu vEdAmtapamktulaku
  praNuti SrIvEmkaTapati lOkulakita
  DaNurENupUrNu DamtaryAmi  Artist(s): S P Sailaja  vaishnava_mudralu

  annamacharya

  శ్రీమత్వదీయ చరితామృత మన్నయార్యా
  పీత్వాపినైవ సుహితా మనుజాభవేయుః
  త్వం వేంకటాచలపతేరివ భక్తిసారం
  శ్రీ తాళ్ళపాక గురుదేవ నమో నమస్తే

  table
  సంకీర్తనల పట్టిక
  (samkeertanala paTTika)


  Samkeertana
  సంకీర్తన (samkeertana)
  iOS App

  App_Store_Badge

  Contact Admin
  Browser Requirements : This Website Requires Google Chrome (or) Apple Safari (or) Mozilla Firefox. No Other Web Browsers Are Supported